Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27269 , IČO : 267 93 580

  Veřejné dražby      Krizové řízení      Ekonomické poradenství  

 

Provedené dražby :

 

Kovolijecká huť & Georg Metall, spol. s r.o., "v konkurzu", IČ 45475016, se sídlem Bohuslava Martinů č.15, 602 00  Brno

Termín dražby - čtvrtek 29. června 2006, Městský úřad Svitavy, zasedací místnost, 11 hod.

Výpis z OR - Kovolijecká huť & Georg Metall, spol. s r.o.

Dražební vyhláška - ve formátu pdf - dražební vyhláška s přílohama je uveřejněná na centrální adrese

Znalecký posudek (ve formátu pdf)

Uveřejnění na Centrální adrese - kompletní dražební vyhláška s přílohami

Protokol o provedení dražby

Dražební vyhláška opakované dražby- ve formátu pdf

Protokol o provedené dražbě dobrovolné opakované - ve formátu pdf 2

Klikni pro návrat na hlavní stránku

 

 
Copyright By Max Software 2006 ©